نوک هویه

بعد از مدتی که از هویه ها استفاده کردیم نوک هویه ها مصطحلک می شود و باید نوک هویه را عوض کنیم و نوک هویه ها نسبت به خود هویه متفاوت می باشند.

نوک هویه دو نوع است اصلی و غیر اصلی.

 

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36