پایه هویه

پایه های هویه لازمه لحیم کاری می باشد و برای این که هویه را در یکجا مهار کنیم از پایه هویه استفاده می کنیم.

پایه هویه ها چند سایز می باشد که بستگی به میز کار و توان هویه ها متفاوت می باشند.

پایه هویه ها جز ایزار آلات لحیم کاری می باشند.

 

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36