قاب پروژکتور ال ای دی

قاب پروژکتور ها انواع و وات های مختلفی دارند که به دسته بندی های زیر تقسیم میکنیم:

قاب پروژکتور 10 وات که تنها یک اس ام دی 10 وات درون این قاب می توان استفاده کرد.

قاب پروژکتور 20 وات که تنها یک اس ام دی 20 وات درون این قاب می توان استفاده کرد.

قاب پروژکتور 30 وات که تنها یک اس ام دی 30 وات درون این قاب می توان استفاده کرد.

قاب پروژکتور 50 وات که تنها یک اس ام دی 50 وات درون این قاب می توان استفاده کرد.

قاب پروژکتور 100 وات که تنها یک اس ام دی 100 وات درون این قاب می توان استفاده کرد.

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: