پایه والواشر

پایه والواشر در کجا استفاده می گردد؟

پایه والواشر ها بین دیوار و والواشر قرار میگیرد و نگهدارنده می باشد.

معمولا از آهن تولید می گردد و قالب خود را دارد.

معمولا برای مهار دو طرف پایه ها از پیچ استفاده می کنندو هر پایه از دو قسمت تشکیل می شود.

 

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: